es ca
01/07/2018

Aquest vespre un dels actes mès importants a tots els clubs rotaris del món.

Un dels trets característics de Rotary International es que fent honor al nom (ROTARY) es canvien totes les autoritats cada any.

CADA ANY EL 30 JUNY TOTS ELS CÁRRECS A NIVELL MUNDIAL DESDE EL MÁXIM RESPONSABLE (President de Rotary International) fins cada un dels 32.000 clubs en 180 paíssos

Els nou carrecs son:

-President: Felip Rovira.
-Secretari i Fundacio Rotaria: Ricard Gregori
-Tresorer: Eugeni Riera
-Macer, Membresia i CICO (xarxes i comunicacio): Jaume Guinot
-Joventut: Miquel Paraira